Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan biet giua thuong hieu va nhan hieu"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.007 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'biet' found 8149 times in 6484 documents, 'giua' found 3786 times in 3121 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, )


1 . (49957) Phân biệt giữa thương hiệu và nhãn hiệu
Ngày đăng: 2015-01-30
Xu thế hiện nay người ta đang dần đồng nhất giữa thương hiệu và nhãn hiệu cho hai cái là một. Trên thế giới những khái niệm về thương hiệu hay nhãn hiệu được người dân nhận biết từ rất lâu còn ở Việt Nam những khái niệm này còn rất mới mẻ chỉ được biết đến khi nền kinh tế thị trường phát triển. Do vậy sự phân biệt giữa hai khái niệm này còn rất mờ nhạt. Cần phải phân...