Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cac cong cu chinh sach tien te va viec van dung cua ngan hang nha nuoc viet nam "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.017 ( 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'cu' found 7770 times in 5503 documents, 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'sach' found 4022 times in 2860 documents, 'tien' found 13490 times in 8791 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'nha' found 11149 times in 7270 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (49959) Các công cụ chính sách tiền tệ và việc vận dụng của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Chính sách tiền tệ luôn là nhu cầu để ổn định kinh tế vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ, tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung. Mặt khác, nền kinh tế thị trường bản chất là một nên kinh tế tiền tệ. Do đó việc ổn định giá trị đồng tiền cùng với việc thiết lập nền Tài Chính Quốc Gia mạnh là cơ sở đầu tiên cho việc kiềm chế lạm phát, và ổn định nền kinh tế....