Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang quan tri nguon nhan luc cua cac doanh nghiep viet nam trong giai doan hoi nhap ktqt"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.015 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'tri' found 10862 times in 7361 documents, 'nguon' found 4822 times in 3330 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'doan' found 3537 times in 2824 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'nhap' found 6005 times in 3994 documents, 'ktqt' found 53 times in 49 documents, )


1 . (49970) Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập KTQT
Ngày đăng: 2015-01-30
Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ, những yếu tố cạnh tranh truyền thống của các doanh nghiệp như vốn, nguyên vật liệu, công nghệ,… đã dần trở nên bão hoà. Thay vào đó, một nguồn lực mới, một yếu tố cạnh tranh mới mang tính quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp đó chính là con...