Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cac bien phap giam thieu o nhiem khong khi o ha noi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'bien' found 8813 times in 6656 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'giam' found 2591 times in 1994 documents, 'thieu' found 4413 times in 3747 documents, 'nhiem' found 3710 times in 2742 documents, 'khong' found 11417 times in 6500 documents, 'khi' found 12768 times in 9469 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (49981) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Hà Nội.
Ngày đăng: 2015-01-30
Bảo vệ môi trường đã đang và sẽ còn là vấn đề cấp bách của thời đại, là thách thức gay gắt đối với tương lai phát triển của tất tả các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không loại trừ. Đây là một vấn đề vô cùng rộng rãi và phức tạp đòi hỏi phải giải quyết, nhanh tróng với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ vàthường xuyên của mọi cá nhân, mọi cộng đồng, mọi quốc...