Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cau va tu hoi thoai tieng han quoc"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( 'cau' found 13929 times in 9419 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'thoai' found 1166 times in 842 documents, 'tieng' found 16773 times in 8740 documents, 'han' found 4470 times in 3424 documents, 'quoc' found 9188 times in 5662 documents, )


1 . (37729) Câu và từ hội thoại tiếng Hàn Quốc
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong một khuôn khổ nhất định, cuốn sách này chỉ tuyển chọn những từ ngữ, những câu hội thoại được sử dụng trong các lĩnh vực như sinh hoạt hàng ngày, học tập, lao động, giao thông, sức khoẻ... để có thể giới thiệu voí các bạn có nhu cầu học tiếng Hàn Quốc. Đồng thời để người sử dụng có thể dễ nhớ, dễ thuộc, câu và từ được phiên âm theo phát âm tiếng Việt một cách tương...