Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"chuong 9 moi ghep ren"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.001 ( 'chuong' found 11924 times in 8347 documents, '9' found 1711 times in 1429 documents, 'moi' found 19476 times in 12716 documents, 'ghep' found 192 times in 158 documents, 'ren' found 237 times in 206 documents, )


1 . (37844) Chương 9 Mối ghép ren
Ngày đăng: 2015-01-30
Mối ghép ren là loại mối ghép có thể tháo được. Cấu tạo gồm các chi tiết máy ghép lại với nhau nhờ vào các tiết máy có ren như bulong và đai ốc...

2 . (8999) Chương 9 Mối ghép ren
Ngày đăng: 2014-12-09
  Mối ghép ren là loại mối ghép có thể tháo được. Cấu tạo gồm các chi tiết máy ghép lại với nhau nhờ vào các tiết máy có ren như bulong và đai ốc  ...