Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"quyen chon chung khoan"' ; Tìm thấy: 4 kết quả; Thời gian tìm: 0.002 ( 'quyen' found 3989 times in 2739 documents, 'chon' found 3999 times in 3289 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, 'khoan' found 3280 times in 2196 documents, )


1 . (53349) Quyền chọn chứng khoán
Ngày đăng: 2015-01-30
...

2 . (21224) Giải pháp phát triển thị trường quyền chọn ngoại tệ và quyền chọn chứng khoán (Bài 7)
Ngày đăng: 2014-12-09
Bài này thuộc sự kiện/chuyên đề: Thực trạng thị trường quyền chọn ngoại tệ và chứng khoán ở Việt Nam hiện nay Bên cạnh các giải pháp vĩ mô của nhà nước, các tổ chức tài chính, đặc biệt là các NHTM, công ty chứng khoán…, dưới góc độ là người trực tiếp tham gia cung ứng, môi giới sản phẩm...

3 . (15374) Thực trạng quyền chọn ngoại tệ và quyền chọn chứng khoán ở Việt Nam hiện nay (Bài 4)
Ngày đăng: 2014-12-09
  Bài viết này thuộc sự kiện/chuyên đề: Thực trạng thị trường quyền chọn ngoại tệ và  chứng khoán ở Việt Nam hiện nay. Thông tin bao gồm; quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ và quyền chọn ngoại tệ với nội tệ. QUyền chọn chứng khoán với cổ phiếu, trái phiếu......

4 . (13519) Thực trạng quyền chọn ngoại tệ và quyền chọn chứng khoán ở Việt Nam hiện nay (Bài 5)
Ngày đăng: 2014-12-09
  Bài này thuộc sự kiện/chuyên đề: Thực trạng thị trường quyền chọn ngoại tệ và  chứng khoán ở Việt Nam hiện nay Với những thực trạng hiện tại thì quyền chọn ngoại tệ và quyền chọn chứng khoán  (cổ phiếu) sẽ phát triển ra sao trong tương lai? Vậy thuận lợi, cơ hội cũng như  những khó khăn, hạn chế cho sự phát triển...