Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"136 best model essays cac bai luan mau hay nhat"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( '136' found 47 times in 37 documents, 'best' found 358 times in 283 documents, 'model' found 148 times in 112 documents, 'essays' found 39 times in 34 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'luan' found 6954 times in 5546 documents, 'mau' found 8335 times in 5313 documents, 'hay' found 6905 times in 5251 documents, 'nhat' found 13709 times in 9238 documents, )


1 . (38604) 136 Best Model Essays – Các Bài Luận Mẫu Hay Nhất
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong các kỳ thi tiếng Anh, thí sinh thưòng phải viết một hay nhiều bài luận để đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ. Đây là một phần thi thường gây khó khăn cho thí sinh vì không chỉ đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ mà còn kiểm tra kiến thức và khả năng suy luận, diễn giải hể viết thuần thục một bài luận hay một là thư tiếng Anh khi đã trải qua một quá trình luyện tập lâu dài với...