Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '" bai tap chien luoc kinh doanh cua tap doan mai linh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.007 ( 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'chien' found 5054 times in 3684 documents, 'luoc' found 3903 times in 2890 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'doan' found 3537 times in 2824 documents, 'mai' found 5970 times in 4138 documents, 'linh' found 3977 times in 3301 documents, )


1 . (55260) Bài tập chiến lược Kinh doanh của tập đoàn Mai LInh
Ngày đăng: 2015-01-30
Thành lập ngày 12.7.1993 với số vốn ban đầu chỉ là 300 triệu đồng, 2 chiếc xe du lịch 4 chỗ và 25 nhân viên, 15 năm qua, Công ty TNHH Mai Linh – tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Group – MLG) đã tạo được những bước đi vững chắc, liên tiếp gặt hái thành công trên nhiều lĩnh vực: ......