Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bao cao thuc tap tot nghiep cong ty may hung yen"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'bao' found 16287 times in 11681 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'tot' found 5123 times in 4170 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'hung' found 875 times in 725 documents, 'yen' found 396 times in 295 documents, )


1 . (57113) Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty May Hưng Yên
Ngày đăng: 2015-01-30
Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần May Hưng Yên, em nhận thấy Công ty cổ phần May Hưng Yên là một trong những doanh nghiệp may lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và là một công ty cổ phần làm ăn có hiệu quả. Các sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng và chất lượng, có giá trị xuất khẩu lớn, hằng năm đem lại cho công ty doanh thu cũng như lợi nhuận cao....