Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich tinh hinh tai chinh cong ty co phan sao viet"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'hinh' found 7759 times in 5494 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'sao' found 2244 times in 1954 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, )


1 . (57394) Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Sao Việt
Ngày đăng: 2015-01-30
Khi áp dụng phân tích tài chính vào Công ty Cổ phần Sao Việt đã thấy rõ được thực trạng về tài chính của Công ty. Một vài giải pháp luận văn đã đề cập cũng chỉ là những tham khảo, chưa mang tính thực tiễn cao. Nhưng qua đây tôi cũng mong rằng Công ty Cổ phần Sao Việt nói riêng và các Công ty khác nói chung sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất nhằm thực hiện tốt công tác tài chính trong điều...