Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hop dong tong thau epc"' ; Tìm thấy: 5 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'tong' found 6037 times in 5127 documents, 'thau' found 977 times in 516 documents, 'epc' found 14 times in 11 documents, )


1 . (60722) Hợp đồng tổng thầu EPC
Ngày đăng: 2015-01-30
Hợp đồng về thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình. Bản hợp đồng có đầy đủ các điều khoản, điều kiện chung, điều kiện riêng......

2 . (38918) HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC
Ngày đăng: 2015-01-30
Biểu mẫu Hợp đồng tổng thầu EPC. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn....

3 . (27540) Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC
Ngày đăng: 2014-12-09
Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng tổng thầu EPC về việc thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình...

4 . (25433) Hợp đồng tổng thầu EPC
Ngày đăng: 2014-12-09
Hợp đồng tổng thầu EPC, Hợp đồng tổng thầu EPC...

5 . (9553) hợp đồng thầu epc
Ngày đăng: 2014-12-09
HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC, nội dung chi tiết hợp đồng tổng thầu epc...