Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan mem docwin"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.002 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'mem' found 1299 times in 971 documents, 'docwin' found 2 times in 2 documents, )


1 . (38946) PHẦN MỀM DOCWIN
Ngày đăng: 2015-01-30
Đặc điểm của phần mềm Docwin: Phát triển bởi hãng ABB, phổ biến hiện nay là phiên bản 3.0. Thiết kế, tính toán và mô phỏng mạng điện hạ áp. Quản lí dự án chính và phụ theo bảng sheet chứ không theo tập file. Thao tác đóng cắt các thiết bị đóng cắt trên sơ đồ phân phối một cách trưc tuyến (online)....