Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bao cao thuc tap tot nghiep tai cong ty co phan dau tu xay dung hahaco"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.019 ( 'bao' found 16287 times in 11681 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'tot' found 5123 times in 4170 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'hahaco' found 7 times in 3 documents, )


1 . (57669) Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hahaco
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Giới thiệu chung về công ty cổ phần đầu tư xây dựng hahaco 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư xây dựng hahaco 1.1.1 Giới thiệu chung về công ty. - Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HaHaCo - Tên viết tắt: HaHaCo - Logo công ty: - Vốn điều lệ: 9.000.000.000đ(chín tỷ đồng) - Địa chỉ trụ sở chính:...