Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hop dong cho thue xe tu lai"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'cho' found 31997 times in 21499 documents, 'thue' found 3200 times in 1664 documents, 'xe' found 1354 times in 910 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'lai' found 9226 times in 6894 documents, )


1 . (38960) Hợp đồng cho thuê xe tự lái
Ngày đăng: 2015-01-30
Biểu mẫu Hợp đồng cho thuê xe tự lái. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn....