Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bao cao thuc tap tong hop "' ; Tìm thấy: 220 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'bao' found 16287 times in 11681 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'tong' found 6037 times in 5127 documents, 'hop' found 14943 times in 10440 documents, )


1 . (76397) SƠN - Báo cáo thực tập tổng hợp
Ngày đăng: 2015-01-30
...

2 . (70405) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ
Ngày đăng: 2015-01-30
Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ trực thuộc bộ thương mại được thành lập theo quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước Số 334 TM- ITCCB ngày 31/3/1993. Với tên công ty: Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ; tên tiếng Anh: Phong Chau Company và tên giao dịch:......

3 . (64179) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xây dựng số 1 Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SÁN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2...

4 . (64180) Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng Công ty lắp máy Việt Nam LILAMA
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I.Tổng quan về Công ty 3...

5 . (64182) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần hóa chất khoáng sản và xây dựng Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 2...

6 . (64161) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG 3...

7 . (64163) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần bưu chính Viettel
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 3...

8 . (64164) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Cửu Long
Ngày đăng: 2015-01-30
I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 2...

9 . (64167) Báo cáo thực tập tổng hợp về Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Gia Lâm
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁP TRIỂN NÔNG THÔN GIA LÂM (NHNo&PTNT GIA LÂM) 2...

10 . (64168) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng. 1...

11 . (64170) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng Công thương Thanh Xuân
Ngày đăng: 2015-01-30
I. LỊCH SỬ RA ĐỜI, HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH THANH XUÂN 2...

12 . (64172) Báo cáo thực tập tổng hợp về tổng công ty thép Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I: Giới thiệu về tổng công ty thép Việt Nam 1...

13 . (64173) Báo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàng Tiên Phong
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TIÊN PHONG. 3...

14 . (64176) Báo cáo thực tập tổng hợp về quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã an bình
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ XÃ AN BÌNH 3...

15 . (64177) Báo cáo thực tập tổng hợp về Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tây Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI. 1...

16 . (64147) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hai Bà Trưng
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I :TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK VÀ CHI NHÁNH TECHCOMBANK HAI BÀ TRƯNG 2...

17 . (64149) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hải Dương
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CHI NHÁNH MHB HẢI DƯƠNG 2...

18 . (64150) Báo cáo thực tập tổng hợp về CÔNG TY CỔ PHẦN UNICOM
Ngày đăng: 2015-01-30
I. TỔNG QUAN VỀ UNICOM 2...

19 . (64152) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 1...

20 . (64154) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công Ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Ngọc Khánh
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH 3...

21 . (64155) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Thiết bị phụ tùng Hòa Phát
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I: Tổng quan về Công ty Thiết Bị Phụ Tùng Hòa Phát 3...

22 . (64156) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần Lilama 10
Ngày đăng: 2015-01-30
I. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty cổ phần lilama 10 3...

23 . (64157) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty TNHH ống thép Hòa Phát
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT. 3...

24 . (64159) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty Cổ Phần Việt Vàng
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG 2...

25 . (64130) Báo cáo thực tập tổng hợp về doanh nghiệp xây dựng Thành Lâm
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH LÂM 2...

26 . (64132) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
Ngày đăng: 2015-01-30
A. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - TECHCOMBANK 2...

27 . (64134) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải phòng
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG 2...

28 . (64135) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Thương mại Xây dựng và Kiến trúc Việt Nguyên
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I: Tổng Quan Về Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Kiến Trúc Việt Nguyên 3...

29 . (64111) Báo cáo thực tập tổng hợp về ty cổ phần Đầu tư tài chính VINA
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VINA 2...

30 . (64113) Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Tổng quan về Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp 4...

31 . (64114) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và tại chi nhánh Long Biên
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I:Quá trình hình thành và sơ đồ tổ chức bộ máy của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải và của chi nhánh Long Biên 2...

32 . (64115) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần phát triển phát thanh truyền
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 2...

33 . (64116) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xi măng Tam Điệp
Ngày đăng: 2015-01-30
1.Tổng quan về Công ty xi măng Tam Điệp 1...

34 . (64118) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 8
Ngày đăng: 2015-01-30
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP: 2...

35 . (64121) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công Ty Cổ Phần tư vấn và thiết kế 3T
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ 3T 3...

36 . (64125) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần 1 : Tổng quan về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang 3...

37 . (64127) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng nông nghiệp & phát tiển nông thôn chi nhánh Vĩnh Bảo Hai Phòng
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VĨNH BẢO HẢI PHÒNG 1...

38 . (64096) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ bảo vệ Việt Á
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT Á 2...

39 . (64099) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC...

40 . (64105) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam...

41 . (64108) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần ô tô Trường Hải – Chi Nhánh Mỹ Đình
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HẢI 2...

42 . (64110) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Thiết Bị Phụ Tùng Hòa Phat
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ PHỤ TÙNG 2...

43 . (64082) Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty Xăng dầu quân đội
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI 1...

44 . (64083) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HOÀ 2...

45 . (64085) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần một:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 2...

46 . (64086) Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ 2...

47 . (64088) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thủ đô
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I:Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Thủ Đô 1...

48 . (64089) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
I. Tổng quan về công ty Cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội 3...

49 . (64091) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty TNHH Mây tre Hoa Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÂY TRE HOA NAM 2...

50 . (64093) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I:ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ VVMI 3...

51 . (64094) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty Simco Sông Đà
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần 1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 2...

52 . (64063) Báo cáo thực tập tổng hợp về Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: TÌM HIỂU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HÀ NỘI...

53 . (64070) Báo cáo thực tập tổng hợp về Thực trạng của việc quản lý TSCĐ ở Công ty Mây Tre để hoàn thành báo cáo quản lý của mình
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH...

54 . (64072) Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - vinaconex
Ngày đăng: 2015-01-30
Việt nam là một nước đang phát triển, lạc hậu và nghèo làn do hậu quả triển tranh kéo dài hơn 35 năm. Để khôi phục đất nước, phải khôi phục tiềm năng mọi ngành nghề, mọi tiềm lực mọi sức lao động để đưa đất nước phát triển, trong đó ngành xây dựng đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội....

55 . (64075) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty Thương mại và sản xuất vật tư, thiết bị GTVT
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong những năm gần đây Đất Nước ta đã có nhiều đổi mới trong những lĩnh vực như : kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội, trong đó đặc biệt là kinh tế – một lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập của Việt Nam vào khu vực và Thế giới ....

56 . (64077) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Xuân Thuỷ
Ngày đăng: 2015-01-30
Để hoà mình vào dòng chảy chung của thế giới; đất nước ta không ngừng phát triển về mọi mặt. đặc biệt là sự đóng góp của các doanh nghiệp muốn phát triển đòi hỏi có bộ máy kế toán vững chắc để cung cấp thông tin cho quản lý một cách đầy đủ, kịp thời va chính xác phục vụ nhạy bén việc chỉ đạo quản lý kinh tế. Điều đó bắt buộc các doanh nghiệp phải chuyển mình vào dòng...

57 . (64078) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần Thực Phẩm Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM 2...

58 . (64059) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Vận tải Thuỷ Bắc
Ngày đăng: 2015-01-30
I. BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY VẬN TẢI THUỶ BẮC...

59 . (64062) Báo cáo thực tập tổng hợp về Cty TNHH Máy tính & Thương mại Tân Quang
Ngày đăng: 2015-01-30
Khi nền kinh tế Thế giới thay đổi, nền kinh tế tập trung đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường, sự quản lý vĩ mô của Nhà nước là không thể thiếu được. Song song với sự thay đổi của nền Kinh tế thị trường là sự ra đời của Công nghệ Tin học. Công nghệ Tin học ra đời đã giúp ích rất nhiều trong công việc quản lý vĩ mô của Nhà nước. Nhưng để có được sự quản lý vĩ mô...

60 . (64032) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần Đầu tư- Kỹ nghệ- Công nghiệp - Thường mại (FINTEC)
Ngày đăng: 2015-01-30
Như chúng ta đều biết, mỗi sinh viên sau khi rời khỏi nghế nhà truờng đều muốn trang bị cho mình nhũng kiến thức thực tế để ảp dụng cho những gì mình được học qua bốn năm học. Thực tập tốt nghiệp là nhằm đáp ứng diều đó, nó giúp cho sinh viên có được sự chuẩn bị tốt cho quá trình làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Những làm quen bước đầu đó sẽ là những bài học cho...

61 . (64034) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Thương mại cổ phần Chuyển Phát Nhanh Nội Bài
Ngày đăng: 2015-01-30
Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội cọ sát với công việc thực tế cụ thể của các doanh nghiệp, Công ty và kiểm định lại những kiến thức mà các sinh viên đã được học tại nhà trường - Trường cùng quý Công ty Thương mại cổ phần Chuyển Phát Nhanh Nội Bài đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em được đi thực tập tại Công ty Thương mại cổ phần Chuyển...

62 . (64035) Báo cáo thực tập tổng hợp vềCông ty Dệt Kim Đông Xuân Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
I.Tổng quan về công ty Dệt Kim Đông Xuân Hà Nội....

63 . (64040) Tình hình tiêu thụ các mặt hàng sản xuất ở công ty Phú Bình
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong thời gian thực tập tại công ty trách nhiện hữu hạn (TNHH) Phú Bình, dựa trên cơ sở lí thuyết đã học tại trường và những điều thực tế tại doanh nghiệp, được sự giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang, thạc sĩ Đinh Lê Thị Hải Hà và các cán bộ của công ty, tôi đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của công ty để đề ra các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh...

64 . (64042) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty kho vận và dịch vụ thương mại
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần 1 Giới thiệu khái quát chung về Công ty kho vận và dịch vụ thương mại...

65 . (64017) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng thương mại cổ phần á Châu – Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Năm 2002 là một năm chứa đựng nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế VN nói chung và hoạt động tài chính ngân hàng nói riêng . Cũng như phần lớn các ngân hàng khác trên cùng địa bàn , kể cả quốc doanh và ngoài quốc doanh , Ngân hàng thương mại cổ phần á Châu – chi nhánh Hà Nội đã gặp phải những tác động theo hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh . Trước bối cảnh đó , Ban...

66 . (64018) BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN
Ngày đăng: 2015-01-30
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:...

67 . (64028) Báo cáo thực tập tổng hợp hợp ở công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm (TOCONTAP – Hà Nội)
Ngày đăng: 2015-01-30
I. Vài nét khái quát về công ty XNK Tạp phẩm Hà Nội...

68 . (64000) Báo cáo thực tập tổng hợp về chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ
Ngày đăng: 2015-01-30
I.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LÁNG HẠ...

69 . (64002) Báo cáo thực tập tổng hợp về hãng phim truyện I
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Giới thiệu kháI quát chung về hãng phim truyện I 3...

70 . (64003) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong những năm gần đây Đất Nước ta đã có nhiều đổi mới trong những lĩnh vực như : kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội, trong đó đặc biệt là kinh tế – một lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập của Việt Nam vào khu vực và Thế giới ....

71 . (64005) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà nội
Ngày đăng: 2015-01-30
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty....

72 . (64006) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty ô tô vận tải Hà Tây
Ngày đăng: 2015-01-30
1. Quá trình hình thành và phát triển...

73 . (64007) Báo cáo thực tập tổng hợp về khách sạn Công Đoàn
Ngày đăng: 2015-01-30
I. GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN....

74 . (64009) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH ứng dụng công nghệ và kỹ thuật Hạ Long
Ngày đăng: 2015-01-30
Việt Nam hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). Trong công cuộc đổi mới này, Việt Nam chuyển từ một nền kinh tế bao cấp sang xây dựng phát triển một nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội c hủ nghĩa trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy,...

75 . (63982) Báo cáo thực tập tổng hợp về Xí nghiệp I- Công ty 20
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong xu thế đổi mới chung của cả nước từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập chung bao cấp sang nền kinh tế thị trường ngày càng có nhiều doanh nghiệp ra đời và lớn mạnh không ngừng. Các doanh nghiệp được coi như là những tế bào của xã hội mà sự tồn tại và phát triển của chúng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân . Đối với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào thì sự phát...

76 . (63984) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Vật liệu và Xây dựng Đại La
Ngày đăng: 2015-01-30
I.TÌM HIỂU VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY...

77 . (63985) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xây dựng số 1
Ngày đăng: 2015-01-30
Ba mươi năm xây dựng và phát triển, Công ty xây dựng số 1 - Doanh nghiệp Nhà nước loại I trực thuộc Tổng Công ty XNK xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã thi công nhiều công trình trên tất cả các lĩnh vực của ngành xây dựng, ở mọi qui mô đạt tiêu chuẩn chất lượng cao được Bộ xây dựng tặng thưởng nhiều bằng khen huy chương vàng chất lượng, trở thành một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng...

78 . (63986) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần Hà Bắc
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦÂ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC...

79 . (63988) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty xây lắp 665
Ngày đăng: 2015-01-30
I. Vài nét về công ty xây lắp 665...

80 . (63989) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty bánh kẹo cổ phần Hữu Nghị
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I Giới thiệu chung và yêu cầu về nguyên liệu chính trong sản xuất bánh kẹo...

81 . (63993) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công Ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội
Ngày đăng: 2015-01-30
Với mong muốn hoàn thiện cho bản thân những kiến thức để đáp ứng tốt cho công việc trong tương lai, em xác định là cần phải hiểu biết cả về lý thuyết và thực hành. Trong suốt quãng thờigian nghiên cứu, học tập trên giảng đường về cơ bản lý thuyết em đã được trang bị đầy đủ. Nhưng thực tại cho thấy giữa lý thuyết và thực hành có rất nhiều điểm khác nhau, nếu chỉ nắm vững...

82 . (63995) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Kinh Doanh Nước Sạch Hà Nội (KDNS Hà Nội)
Ngày đăng: 2015-01-30
1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty KDNS Hà Nội...

83 . (63967) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
1.Giai đoạn từ khi thành lập đến 1987 ...

84 . (63968) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Kiểm toán Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) 2...

85 . (63970) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công Ty Dược Phẩm B/BRAUN Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN B/BRAUN VÀ CÔNG TY DƯỢC PHẨM B/BRAUN HÀ NỘI...

86 . (63973) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Đá Quý Việt Nhật
Ngày đăng: 2015-01-30
Đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện chính sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thực hiện chính sách đó nước ta đã thu hút được lượng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) rất lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó được thể hiện bằng hàng loạt các công ty liên doanh và các công ty 100% vốn nước ngoài được...

87 . (63976) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty Tu tạo và Phát triển nhà
Ngày đăng: 2015-01-30
Nền kinh tế nước ta từ sau đại hội Đảng lần thứ VI đã có nhiều thay đổi lớn, đã chuyển từ nền kinh tế với cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường hoạt động dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Chuyển hướng nền kinh tế là một tất yếu khách quan, nó tạo ra những thuận lợi và khó khăn, thử thách đối với toàn bộ nền kinh tế nước ta nói chung...

88 . (63977) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Xây dựng công trình giao thông I
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP...

89 . (63979) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Thiết kế Công nghệ Hoá chất
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần 1: Tổng quan về Doanh nghiệp 2...

90 . (63953) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật
Ngày đăng: 2015-01-30
Theo đường lối của Đảng, Nhà nước khởi xướng và lãnh đạo. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đang khích lệ, quan hệ quốc tế được mở rộng với hơn 110 nước trên thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện…. Nền kinh tế đang đi dần vào quỹ đạo ổn định của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện tiền đề cho...

91 . (63954) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau Đại hội VI của Đảng, nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý cuả Nhà nước., cùng với sự thay đổi đó, ngành xăng dầu cũng có sự chuyển mình rõ rệt, đó là chuyển từ hình thức cấp phát theo chỉ tiêu hạn mức sang việc thoả mãn mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của hai tỉnh Hoà...

92 . (63955) Báo cáo thực tập tổng hợp Về Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang kinh doanh trong một môi trường đầy biến động, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công cuộc kinh doanh của doanh nghiệp trong đó quan trọng nhất là hai nhân tố: nhu cầu thường xuyên thay đổi và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, từ khi chuyển đổi sang nền kinh...

93 . (63957) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công Ty Cổ Phần Khí Công Nghiệp
Ngày đăng: 2015-01-30
GIỚI THIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP...

94 . (63961) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Dược vật tư y tế Thanh Hóa
Ngày đăng: 2015-01-30
Mục đích cao nhất của mỗi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay là tối đa hóa lợi nhuận. Nói cách khác hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đòi hỏi mang lại hiệu qủa. Lợi nhận là một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng nhất của các doanh nghiệp, phản ánh hiệu qủa cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Có lợi nhuận, doanh nghiệp mới có nguồn để...

95 . (63964) Báo cáo thực tập tổng hợp về chi cục thuế quận Hoàn Kiếm
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I - đặc điểm kinh tế xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy của chi cục thuế quận hoàn kiếm...

96 . (63936) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty Cung ứng Nhân Lực Quốc Tế và Thương Mại
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG CTY CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI (SONA)...

97 . (63937) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty ô tô vận tải Hà Tây
Ngày đăng: 2015-01-30
1. Quá trình hình thành và phát triển...

98 . (63939) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Điện toán và Truyền số liệu
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần 1: Giới thiệu khái quát chung về công ty VDC………………………...

99 . (63941) Báo cáo thực tập tổng hợp về Hãng Phim Truyện I - Bộ Văn Hoá Thông Tin
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Giới thiệu kháI quát chung về hãng phim truyện I 3...

100 . (63943) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xuất nhập khẩu Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty....

101 . (63947) Báo cáo thực tập tổng hợp về Nhà máy thuốc lá Thăng Long
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG 2...

102 . (63928) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty tư vấn đầu tư xây dựng
Ngày đăng: 2015-01-30
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG...

103 . (63931) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng thương mại cổ phần á Châu – chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Năm 2002 là một năm chứa đựng nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế VN nói chung và hoạt động tài chính ngân hàng nói riêng . Cũng như phần lớn các ngân hàng khác trên cùng địa bàn , kể cả quốc doanh và ngoài quốc doanh , Ngân hàng thương mại cổ phần á Châu – chi nhánh Hà Nội đã gặp phải những tác động theo hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh . Trước bối cảnh đó , Ban...

104 . (63932) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty ứng dụng công nghệ và kỹ thuật Hạ Long
Ngày đăng: 2015-01-30
Việt Nam hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). Trong công cuộc đổi mới này, Việt Nam chuyển từ một nền kinh tế bao cấp sang xây dựng phát triển một nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội c hủ nghĩa trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy,...

105 . (63902) Báo cáo tổng hợp về Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau một thời gian đi sâu vào nghiên cứu thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tổ chức công tác kế toán, quy trình hạch toán, tình hình tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội và được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên trong Công ty, tôi đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp này. ...

106 . (63854) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Đầu tư - Xây lắp - Thương mại Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2010 là: Bảo đảm ổn định vững chắc về chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế- khoa học công nghệ - văn hoá - xã hội toàn diện, bền...

107 . (63855) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty liên doanh khách sạn Heritage Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN HERITAGE HÀ NỘI....

108 . (63857) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ (IMEXIN)....

109 . (63860) Báo cáo thực tập tổng hợp về Khách sạn Meliá Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I Giới thiệu khái quát về khách sạn...

110 . (63862) Báo cáo thực tập tổng hợp về Viện quản lý kinh tế trung ương
Ngày đăng: 2015-01-30
Khi nền kinh tế nước ta phải đối mặt với những khó khăn to lớn: trong khi nhiều tiềm năng chưa được phát huy thế sản xuất trỡ trệ, đỡnh đốn; đầu tư giảm mạnh; hoàng hóa khan hiếm; lạm phát ngày một gia tăng; nhiều lao động không có việc làm hoặc thiếu việc làm; đời sống của nhân dân không được cải thiện, thậm chí có mặt cũn giảm sỳt; tỡnh hỡnh xó hội cú nhiều diễn biến phức...

111 . (63863) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau Đại hội VI của Đảng, nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý cuả Nhà nước., cùng với sự thay đổi đó, ngành xăng dầu cũng có sự chuyển mình rõ rệt, đó là chuyển từ hình thức cấp phát theo chỉ tiêu hạn mức sang việc thoả mãn mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của hai tỉnh Hoà...

112 . (63865) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và Nông sản
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Khái quát chung quá trình thành lập và phát triển của Công ty CP XNK vật tư nông nghiệp và nông sản ....

113 . (63867) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật
Ngày đăng: 2015-01-30
Theo đường lối của Đảng, Nhà nước khởi xướng và lãnh đạo. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đang khích lệ, quan hệ quốc tế được mở rộng với hơn 110 nước trên thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện…. Nền kinh tế đang đi dần vào quỹ đạo ổn định của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện tiền đề cho...

114 . (63868) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Đầu tư xây lắp Thương mại Hà nội
Ngày đăng: 2015-01-30
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN , ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT - XÃ HỘI CỦA CÔNG TY ....

115 . (63839) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cơ khí Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI...

116 . (63842) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thuỷ
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I : NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ....

117 . (63844) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng công thương Khu vực Ba Đình
Ngày đăng: 2015-01-30
I. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH....

118 . (63847) Báo cáo thực tập tổng hợp về Trung tâm Thông tin Thương mại
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong quá trình chuyển biến nền kinh tế nước ta sang nên kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, vai trò của các hoạt động thông tin thương mại (bao gồm các thông tin khoa học – công nghệ, kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực thương mại ) giữ vị trí cực kỳ quan trọng. Các thông tin liên quan đến thị trường trong nước và ngoài nước được cung cấp đầy đủ, kịp thời sẽ có tác...

119 . (63848) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty vận tải ô tô số 8
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế thị trường, kế toán với chức năng của mình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh và cung cấp thông tin kinh tế tài chính phục vụ trực tiếp cho yêu cầu quản lý kinh doanh của từng doanh nghiệp nói riêng và yêu cầu quản lý kinh tế tài chính nói chung....

120 . (63851) Báo cáo thực tập tổng hợp về máy xi măng Bỉm Sơn
Ngày đăng: 2015-01-30
I SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:...

121 . (63829) Báo cáo thực tập tổng hợp về Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: TÌM HIỂU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HÀ NỘI...

122 . (63832) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần cung ứng tầu biển Quảng Ninh
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần một:Giới thiệu doanh nghiệp 2...

123 . (63836) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang kinh doanh trong một môi trường đầy biến động, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công cuộc kinh doanh của doanh nghiệp trong đó quan trọng nhất là hai nhân tố: nhu cầu thường xuyên thay đổi và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, từ khi chuyển đổi sang nền kinh...

124 . (63837) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Dược phẩm b/braun
Ngày đăng: 2015-01-30
I. GIỚI THIỆU KHÁT QUÁT VỀ CÔNG TY DƯỢC PHẨM B/BRAUN...

125 . (63806) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty giày Thượng Đình
Ngày đăng: 2015-01-30
BÁO CÁO VỀ CÔNG TY GIÁY THƯỢNG ĐÌNH...

126 . (63811) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Vật liệu và Xây dựng Đại La
Ngày đăng: 2015-01-30
I.TÌM HIỂU VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY...

127 . (63813) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty giầy Thụy Khuê
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong công cuộc đổi mới, với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Ngành Dầy da nói chung và Công ty giầy Thụy Khuê nói riêng đã và đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho....

128 . (63816) Báo cáo thực tập tổng hợp về Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Quá trình hình thành và phát triển của cơ sở thực tập, cơ cấu bộ máy quản lý của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ 1...

129 . (63818) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty kho vận và dịch vụ thương mại
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần 1 Giới thiệu khái quát chung về Công ty kho vận và dịch vụ thương mại...

130 . (63821) Báo cáo thực tập tổng hợp về khách sạn Kim Liên
Ngày đăng: 2015-01-30
Qua thời gian thực tập tại khách sạn Kim Liên, kết hợp với nghiên cứu và khảo sát thực tế, em xin được đưa ra báo cáo thực tập với các nội dung chính như sau:...

131 . (63792) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Dệt May Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
I.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI....

132 . (63794) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội
Ngày đăng: 2015-01-30
Với mong muốn hoàn thiện cho bản thân những kiến thức để đáp ứng tốt cho công việc trong tương lai, em xác định là cần phải hiểu biết cả về lý thuyết và thực hành. Trong suốt quãng thờigian nghiên cứu, học tập trên giảng đường về cơ bản lý thuyết em đã được trang bị đầy đủ. Nhưng thực tại cho thấy giữa lý thuyết và thực hành có rất nhiều điểm khác nhau, nếu chỉ nắm vững...

133 . (63796) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty bánh kẹo cổ phần hữu nghị
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I Giới thiệu chung và yêu cầu về nguyên liệu chính trong sản xuất bánh kẹo...

134 . (63799) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần quóc tế quảng cáo Thương mại Thời gian
Ngày đăng: 2015-01-30
Cho đến nay, đã có rất nhiều Công ty quảng cáo được thành lập tại Việt Nam. Ngoài những tổ chức, Công ty quảng cáo với quy mô lớn như Hiệp hội quảng cáo Việt Nam, Vinexad thì Công ty Cổ phần quốc tế quảng cáo thương mại thời gian (The Time Group) cũng được đánh giá là Công ty Quảng cáo hàng đầu tại Việt Nam. ...

135 . (63800) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm
Ngày đăng: 2015-01-30
I. Vài nét khái quát về công ty XNK Tạp phẩm Hà Nội...

136 . (63802) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty may Chiến Thắng
Ngày đăng: 2015-01-30
CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG...

137 . (63804) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng Công thương khu vực II- Hai Bà Trưng
Ngày đăng: 2015-01-30
GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHCT-KVII- HAI BÀ TRƯNG...

138 . (63775) Báo cáo thực tập tổng hợp về Viện Kinh Tế Thế Giới
Ngày đăng: 2015-01-30
Viện Kinh Tế Thế Giới là một trong những cơ quan nghiên cứu hàng đầu về kinh tế thế giới ở Việt Nam hiện nay. Viện có đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhằm thực hiện chủ trương đa dạng hoá đa phương hoá của Đảng và Nhà nước, trong những năm vừa qua Viện đã mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với các nước...

139 . (63777) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ (IMEXIN)....

140 . (63780) Báo cáo thực tập tổng hợp về nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
1. Những nét chung về chi nhánh NHNo & PTNT Đông Hà Nội...

141 . (63782) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH Đức Cường
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong cơ chế thị trường hiện nay, bất kỳ một đơn vị sản xuất kinh doanh nào cũng đặt hiệu quả sản xuất kinh doanh lên hàng đầu. Vì có như thế đơn vị mới tồn tại và phát triển được. Để hoạt động có hiệu quả thì mọi vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp luôn hướng tới là tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Vai trò của công...

142 . (63783) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Cổ phần Mêkông
Ngày đăng: 2015-01-30
I. VÀI NÉT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÊKÔNG...

143 . (63785) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Nông thổ sản I trực thuộc Bộ Thương mại
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN MỘT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NÔNG THỔ SẢN I...

144 . (63787) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty giầy Thăng Long
Ngày đăng: 2015-01-30
1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty giầy Thăng Long....

145 . (63757) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty gang thép Thái Nguyên
Ngày đăng: 2015-01-30
Bảo Hộ Lao Động với ba nội dung chính là: Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền về công tác an toàn và tai nạn xảy ra trong các nhà máy xí nghiệp nhằm tác động đến ý thức thực hiện công tác An Toàn Vệ Sinh; ban hành các chế độ chính sách, luật pháp về công tác Bảo Hộ Lao Động - An Tàon Lao Động. Trong ba mục tiêu trên thì nội dung chủ yếu và cốt lõi là thực hiện công...

146 . (63758) Báo cáo thực tập tổng hợp về Nhà Máy Kim Khí Thăng Long
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG...

147 . (63759) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Ngay từ những năm cuối thế kỷ XX, xu hướng phát triển của hầu hết các nước là hội nhập kinh tế thế giới. Thực tế đã chứng minh sự đúng đắn của xu hướng đó và chắc chắn thế kỷ XXI là thế kỷ của sự hôi nhập kinh tế toàn cầu. Đứng trước xu thế đó của thời đại, Việt Nam sau gần 20 năm đổi mới với những thành công mang tính đột phá đã hội nhập kinh tế một cách mạnh mẽ,...

148 . (63763) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Dược phẩm TW I
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau hơn 10 năm đổi mới, thực hiện xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp trước đây, kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển và hoàn thiện theo mô hình nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Với mô hình này các đơn vị tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất đều phải tiến hành tự hạch toán kinh doanh, phân cấp quản lý, tự...

149 . (63765) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty điện toán và truyền số liệu- VDC
Ngày đăng: 2015-01-30
I-Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Điện toán và Truyền số liệu - VDC:...

150 . (63770) Báo cáo thực tập tổng hợp về Cty Đan Việt
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐAN VIỆT VÀ KHÁCH SẠN JYSK....

151 . (63744) Báo cáo thực tập tổng hợp về Trung tâm Sản xuất phim tryền hình Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: NHỮNG NÉT CƠ BẢN VỀ TRUNG TÂM SẢN XUẤT PHIM TRUYỀN HÌNH...

152 . (63746) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phẩn xây lắp điện máy Hà Tây (CTCPXLĐMHT)
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH HÌNHT HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN MÁY HÀ TÂY...

153 . (63747) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
A_ KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY...

154 . (63749) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Lắp máy và xây dựng số 10
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP...

155 . (63756) Báo cáo thực tập tổng hợp về nhà máy bia NaDa
Ngày đăng: 2015-01-30
A. Khái quát về nhà máy bia NaDa...

156 . (63723) Báo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàng Indovina chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I : Tổng quan về Ngân Hàng Indovina- chi nhánh Hà Nội 2...

157 . (63725) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty CP phát triển phần mềm ASIA
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP ...


159 . (63729) Báo cáo thực tập tổng hợp về Chi nhánh ngân hàng ngoại thương Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương 1: khái quát về quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội...

160 . (63730) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công trình đường thủy
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I : NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ....

161 . (63732) Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty đường sông Miền Bắc
Ngày đăng: 2015-01-30
A. Tổng quan về Tổng công ty đường sông Miền Bắc 6...

162 . (63733) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần may Thăng Long
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong công cuộc xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, đào tạo đội ngũ tri thức trẻ là một trong những công tác hết sức quan trọng và được quan tâm hàng đầu, trong đó những sinh viên chuẩn bị ra trường được đặc biệt quan tâm vì đó là nhữn cán bộ kề cận nhất của xã hội....

163 . (63734) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông Gia Phát
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương 1: Khái Quát Chung về Công Ty Gia Phát...

164 . (63736) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty công nghệ tự động
Ngày đăng: 2015-01-30
Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam . Trước đây khi nhắc đến các công ty tư nhân là người ta nghĩ đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ manh mún . Cùng với thời gian , đất nước đổi mới , tư doanh ngày càng phát triển và lớn mạnh và trở thành một thành phần kinh tế quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước , tạo ra ngày càng nhiều...

165 . (63738) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty giống cây trồng trung ương
Ngày đăng: 2015-01-30
QUY CHẾ: VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY – CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG...

166 . (63739) Báo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Hoạt động chủ yếu của ngân hàng là huy động và cho vay, trong đó cho vay chiểm tới hơn 80% hoạt động của ngân hàng.Trên thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ một doanh nghiệp nào dù là các doanh nghiệp sản xuất hay các doanh nghiệp dịch vụ thì việc cung ứng đủ nguồn vốn là vô cùng quan trọng....

167 . (63707) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Hà Yến
Ngày đăng: 2015-01-30
1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN...

168 . (63712) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần may Thăng Long
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH , PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 3...

169 . (63714) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
Ngày đăng: 2015-01-30
A- Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc:...

170 . (63716) Báo cáo thực tập tổng hợp về Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Qua 4 năm được học dưới mái trường đại học, em đã được nhà trường trang bị cho những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, giúp em nắm được phương pháp luận, tư duy khoa học và các kiến thức cần thiết cho bản thân. Việc tiếp thu các kiến thức đó là rất quan trọng, tuy nhiên để vận dụng được các kiến thức ấy vào thực tế làm việc còn quan trọng hơn. Thời gian thực tập là khoảng...

171 . (63719) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần tư vấn sông Đà
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong sự bùng nổ của nền kinh tế toàn cầu chưa bao giờ các doanh nghiệp tham gia và chịu ảnh hưởng sâu sắc đến như thế. Nền kinh tế càng phát triển và thương mại càng được mở rộng thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước càng mạnh mẽ. Hiện nay ở Việt Nam thì tồn tại không ít những loại hình doanh nghiệp khác nhau như: Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có...

172 . (63692) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang kinh doanh trong một môi trường đầy biến động, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công cuộc kinh doanh của doanh nghiệp trong đó quan trọng nhất là hai nhân tố: nhu cầu thường xuyên thay đổi và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, từ khi chuyển đổi sang nền kinh...

173 . (63695) Báo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàng TMCP Quân Đội -Trần Duy Hưng
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - 73 TRẦN DUY HƯNG 2...

174 . (63696) Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần Việt Hóa
Ngày đăng: 2015-01-30
Với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế ngày nay, làm cho các thành phần kinh tế ngày một phong phú hơn. Các công ty tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau ngày càng nhiều, nhất là các công ty trách nhiệm hữu hạn. Đi dọc Hà Nội hầu như ở đâu bạn cũng bắt gặp một vài công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Và ở bài này em cũng xin đượi nói về một công ty cổ phần đó là:...

175 . (63698) Báo cáo thực tập tổng hợp về Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I: Tổng quan về Bộ Tài nguyên và Môi trường...

176 . (63699) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật
Ngày đăng: 2015-01-30
I.Giới thiệu chung về công ty. 1...

177 . (63702) Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty xi măng Hoàng Thạch
Ngày đăng: 2015-01-30
I.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Xi Măng Hoàng Thạch: 1...

178 . (63704) Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty Rau quả việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I- khái quát chung về công ty....

179 . (63705) Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty Rau quả việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Khái quát chung về Công ty 2...

180 . (62848) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty TNHH Thương mại Quang Minh
Ngày đăng: 2015-01-30
I. Giới thiệu chung về Công ty. 2...

181 . (62851) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty may Hưng yên
Ngày đăng: 2015-01-30
Đất nước ta đã và đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của Nhà nước....

182 . (62856) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư & xuất nhập khẩu Đoàn Minh Giang JSC
Ngày đăng: 2015-01-30
CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY...

183 . (62857) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty TNHH thiết kế và thương mại phát gia
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TNHH THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT GIA...

184 . (62833) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty TNHH thiết kế và thương mại phát gia
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TNHH THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT GIA...

185 . (62834) Báo cáo thực tập tổng hợp cửa hàng xăng dầu số 4 Đại Từ
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN THỨ NHẤT : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 4...

186 . (62836) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang kinh doanh trong một môi trường đầy biến động, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công cuộc kinh doanh của doanh nghiệp trong đó quan trọng nhất là hai nhân tố: nhu cầu thường xuyên thay đổi và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, từ khi chuyển đổi sang nền kinh...

187 . (62838) Báo cáo thực tập tổng hợp Tổng công ty Dệt- May Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI 1...

188 . (62840) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty giầy Thụy Khuê
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong công cuộc đổi mới, với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Ngành Dầy da nói chung và Công ty giầy Thụy Khuê nói riêng đã và đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho....

189 . (62841) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Và Thương Mại Thành ý
Ngày đăng: 2015-01-30
I/Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty 2...

190 . (62842) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty TNHH Điện tử Viễn thông I – ETC
Ngày đăng: 2015-01-30
Với mong muốn hoàn thiện cho bản thân kiến thức để đáp ứng tốt cho công việc trong tương lai, em xác định là cần phải hiểu biết cả về lý thuyết và thực hành. Trong suốt quãng thời gian nghiên cứu, học tập trên giảng đường về cơ bản lý thuyết em đã được trang bị đầy đủ. Nhưng thực tại cho thấy giữa lý thuyết và thực hành có rất nhiều điểm khác nhau, nếu chỉ nắm vững lý thuyết...

191 . (62845) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty đầu tư Xây dựng và Thương mại An Hưng
Ngày đăng: 2015-01-30
A. Vài nét về Công ty đầu tư Xây dựng và Thương mại An Hưng....

192 . (62846) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I: Quá trình hình thành ,phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty kinh doanh nước sạch Hà nội 2...

193 . (62820) Báo cáo thực tập tổng hợp công ty may Chiến Thắng
Ngày đăng: 2015-01-30
CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG...

194 . (62821) Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty công trình đường thủy
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY....

195 . (62822) Báo cáo thực tập tổng hợp công ty Cổ phần địa ốc An Huy
Ngày đăng: 2015-01-30
Cơ sở hạ tầng là nền tảng quan trọng cho nước phát triển, đất nước chỉ phát triển khi đã chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng về cơ sở hạ tầng. Các tuyến đường giao thông là huyết mạch của nền kinh tế đất nước, các khu nhà ở, khu vui chơi, khu công cộng, các công trình phúc lợi ... đó là điều kiện tiền đề cho tiền đề không thể thiếu của đất nước đang trên đà phát triển. Chính vì...

196 . (62823) Báo cáo thực tập tổng hợp Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và Thương mại Thành Phong
Ngày đăng: 2015-01-30
Thực tập là gian đoạn đầu tiên giúp cho sinh viên có những hiểu biết thực tế về những kiến thức được học từ các giáo trình. Đây cũng là giai đoạn giúp cho sinh viên có những kĩ năng nghiệp vụ về ngành nghề được đào tạo....

197 . (62824) Báo cáo thực tập tổng hợp xí nghiệp Sông Đà 12/2
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 12/2...

198 . (62825) Báo cáo thực tập tổng hợp công ty TNHH Phương Đông
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần một : Khái quát chung về Công ty TNHH Phơng Đông 2...

199 . (62809) Báo cáo thực tập tổng hợp công ty xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
A.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1...

200 . (62810) Báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng Công thương Khu vực II Hai Bà Trưng
Ngày đăng: 2015-01-30
GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHCT-KVII- HAI BÀ TRƯNG...