Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"5s trong nganh cong nghiep dich vu"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( '5s' found 28 times in 19 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'nganh' found 2895 times in 1939 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'dich' found 7911 times in 5439 documents, 'vu' found 9493 times in 6649 documents, )


1 . (39040) 5S TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong số các công nghệ quản lý sản xuất hàng đầu thế giới, có lẽ công nghệ dễ áp dụng nhất cho lãnh vực dịch vụ là chương trình 5S (5S). 5S lúc đầu được hình thành nhằm tạo ra một môi trường làm việc gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ tại các nhà máy....

2 . (22250) 5S TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ
Ngày đăng: 2014-12-09
Trong số các công nghệ quản lý sản xuất hàng đầu thế giới, có lẽ công nghệ dễ áp dụng nhất cho lãnh vực dịch vụ là chương trình 5S (5S). 5S lúc đầu được hình thành nhằm tạo ra một môi trường làm việc gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ tại các nhà máy. Ngày nay 5S được xem là một khái...