Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thiet ke may bien ap dien luc ba pha ngam dau"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'thiet' found 8398 times in 6299 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'bien' found 8813 times in 6656 documents, 'ap' found 1761 times in 1294 documents, 'dien' found 11648 times in 7688 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'ba' found 5870 times in 2938 documents, 'pha' found 1701 times in 1186 documents, 'ngam' found 351 times in 299 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, )


1 . (65584) THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA NGÂM DẦU
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÁY BIẾN ÁP……...

2 . (39151) Thiết kế máy biến áp điện lực ba pha ngâm dầu
Ngày đăng: 2015-01-30
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA NGÂM DẦU. Bài thiết kế tốt nghiệp của tôi gồm 3 phần: Phần 1 : Vai trò của MBA trong truyền tải và phân phối điện năng. Phần 2 : Thiết kế. Phần 3 : Chuyên đề:Điều chỉnh điện áp. Các bản vẽ : Bản vẽ tổng lắp ráp A0. Bản vẽ quấn dây và sơ đồ nối dây A0. Bản vẽ mạch từ lắp ráp A0. Kết luận. Các tài liệu tham khảo . Mục...