Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoach dinh chien luoc kinh doanh tai cong ty xi mang va xay dung cong trinh lang son"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'hoach' found 4120 times in 3099 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'chien' found 5054 times in 3684 documents, 'luoc' found 3903 times in 2890 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'xi' found 1066 times in 715 documents, 'mang' found 6872 times in 4925 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'lang' found 1482 times in 1059 documents, 'son' found 983 times in 717 documents, )


1 . (58773) Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn
Ngày đăng: 2015-01-30
Ở nước ta, từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến lược. Các doanh nghiệp cần thiết phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hoá mới có đủ tính linh hoạt để ứng phó với những thay đổi của thị trường. Chiến lược kinh doanh được xây dựng trên cơ sở phân...