Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang ve phi va thu phi o nhiem moi truong"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'thu' found 20100 times in 13070 documents, 'phi' found 4670 times in 2725 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'nhiem' found 3710 times in 2742 documents, 'moi' found 19476 times in 12716 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, )


1 . (59142) Thực trạng về phí và thu phí ô nhiễm môi trường
Ngày đăng: 2015-01-30
Nước là một tài nguyên quí của con người. Mọi hoạt động sản xuất sinh hoạt đều cần dùng nước. Chính vì vậy mà hàng ngày có một lượng lớn nước được tiêu thụ và đồng thời cũng ngần ấy lượng nước thải được thải ra môi trường. Hà Nội là một trong những thành phố lớn nhất của Việt Nam. Lượng nước thải của thành phố thải ra hàng ngày là rất lớn và chủ yếu tập trung vào...