Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"he thong ngap chim ung dung he thong ngap chim tam thoi trong nhan giong"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.016 ( 'ung' found 5636 times in 4303 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'he' found 11888 times in 8209 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'ngap' found 129 times in 110 documents, 'chim' found 181 times in 144 documents, 'tam' found 5932 times in 4295 documents, 'thoi' found 11579 times in 8079 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'giong' found 1285 times in 1022 documents, )


1 . (39282) hệ thống ngập chìm “Ứng dụng hệ thống ngập chìm tạm thời trong nhân giống
Ngày đăng: 2015-01-30
“Ứng dụng hệ thống ngập chìm tạm thời trong nhân giống cây lan hồ điệp lai (Phalaenopsis hydrid)” và “Nghiên cứu, cải tiến hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời sử dụng trong vi nhân giống thực vật” Giới thiệu Ngày nay, việc nghiên cứu cải thiện các quy trình nhân giống thực vật nhất là cây hoa cảnh trong ống nghiệm rất được quan tâm bởi nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới....