Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"do an tot nghiep thiet ke luoi dien"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'do' found 29862 times in 16370 documents, 'an' found 11519 times in 8403 documents, 'tot' found 5123 times in 4170 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'thiet' found 8398 times in 6299 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'luoi' found 451 times in 344 documents, 'dien' found 11648 times in 7688 documents, )


1 . (39308) Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế lưới điện
Ngày đăng: 2015-01-30
Đồ án tốt nghiệp Thiết kế lưới điện PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM NGUỒN VÀ PHỤ TẢI 1.1. Các số liệu về nguồn cung cấp và phụ tải 1.1.1. Vị trí các nguồn cung cấp và phụ tải Theo đầu bài ta có vị trí các nguồn cung cấp và 9 phụ tải như hình vẽ: Hình 1.1. Sơ đồ vị trí nguồn điện và phụ tải 1.1.2. Nguồn cung cấp a. Hệ thống điện Hệ thống điện có công suất vô cùng lớn, hệ số công...