Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich bao cao tai chinh cong ty tnhh mai tien dat"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'bao' found 16287 times in 11681 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'mai' found 5970 times in 4138 documents, 'tien' found 13490 times in 8791 documents, 'dat' found 13826 times in 9758 documents, )


1 . (59832) Phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH Mai Tiến Đạt
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong suốt quá trình học tập tại trường Cao Đẳng nghề số 3 cùng với sự nỗ lực, cố gắng học hỏi và sự giảng dạy tận tình của các thầy giáo cô giáo khoa ngoại ngữ tin học, em đã tiếp thu và tích lũy rất nhiều kiến thức. Để củng cố những kiến thức đã học ở trường vào thực tế, em được thực tập tại công ty TNHH Mai Tiến Đạt Trong khoảng thời gian thực tập hai tháng,...