Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"do an tot nghiep thiet ke he thong dien"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.007 ( 'do' found 29862 times in 16370 documents, 'an' found 11519 times in 8403 documents, 'tot' found 5123 times in 4170 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'thiet' found 8398 times in 6299 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'he' found 11888 times in 8209 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'dien' found 11648 times in 7688 documents, )


1 . (39352) Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống điện
Ngày đăng: 2015-01-30
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN VÀ PHỤ TẢI Phân tích nguồn cung cấp điện là rất cần thiết và phải quan tâm đúng mức khi bắt tay vào làm thiết kế. Việc quyết định sơ đồ nối dây của mạng điện cũng như phương thức vận hành của các nhà máy điện, hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí, nhiệm vụ cũng như tính chất của từng nhà máy điện. Số liệu về phụ tải là loại tài liệu quan trọng....