Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ca dao tuc ngu chu de hat ru phan 1"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'ca' found 9979 times in 7230 documents, 'dao' found 5637 times in 3742 documents, 'tuc' found 3869 times in 2906 documents, 'ngu' found 7140 times in 4614 documents, 'chu' found 11334 times in 7865 documents, 'de' found 52805 times in 28596 documents, 'hat' found 836 times in 625 documents, 'ru' found 186 times in 149 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, '1' found 16060 times in 10198 documents, )


1 . (39424) Ca dao tục ngữ chủ đề hát ru (phần 1)
Ngày đăng: 2015-01-30
Ca dao tục ngữ chủ đề hát ru (phần 1) Ầu ơ, Bồng bống bông bông Lớn lên con phải cố học hành Học là học đạo làm người, Con đừng lêu lổng kẻ cười, người chê Ầu ơ, Em tôi khát sữa bú tay Ai cho bú thép ngày rày mang ơn...