Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bao cao thuc tap tai cong ty tnhh xay dung ha trung"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'bao' found 16287 times in 11681 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'trung' found 7589 times in 5306 documents, )


1 . (60443) Báo cáo thực tập tại công ty TNHH xây dựng Hà Trung
Ngày đăng: 2015-01-30
Mục lục. DANH MỤC BẢNG BIỂU 2 LỜI MỞ ĐẦU 7 PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ TRUNG 8 1. Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng Hà Trung 8 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung 8 1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung 9 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý...