Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hop dong mua ban hang hoa"' ; Tìm thấy: 15 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'mua' found 3359 times in 2355 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, )


1 . (70395) Chuong 4 Hop dong mua ban hang hoa quoc te
Ngày đăng: 2015-01-30
...

2 . (60715) Hợp đồng mua bán hàng hóa
Ngày đăng: 2015-01-30
Hợp đồng mua bán hàng hóa, một dạng hợp đồng đặt hàng để mua hàng hóa số lượng lớn hoặc hàng hóa có giá trị cao. Hợp đồng có đầy đủ điều khoản ràng buộc, trách nhiệm và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng... phương thức thanh toán, bảo hiểm thanh toán.....

3 . (48866) Hợp đồng mua bán hàng hoá từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH IPC
Ngày đăng: 2015-01-30
Mua bán hàng hoá là hoạt động chính trong hoạt động thương mại, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng và không chỉ giới hạn ở phạm vi mỗi quốc gia mà còn mở rộng ra cả các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Khi hai bên tiến (thường gọi bên mua và bên bán) tiến hành mua bán hàng hoá với nhau thì nảy sinh một hình thức được hai bên ký kết có thể bằng miệng, bằng văn bản,...

4 . (48872) Tìm hiểu thực trạng quản lý về ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề xung quanh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và việc thực hiện hợp đồng nhập khẩu. Tìm hiểu thực trạng quản lý về ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Hà Nội Đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện hợp...

5 . (48762) Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá
Ngày đăng: 2015-01-30
Như ta đã biết cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ mua bán hàng hóa được hình thành, phát triển từ khi có sự phân công laođộng xã hội và sự trao đổi sản phẩm của lao động. Quan hệ này trở thành quan hệ pháp luật khi được pháp luật điều chỉnh soạn thảo thành các điều khoản và hình thức pháp lý của nó là hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá. Hiện nay, ở nước...

6 . (48698) Phân tích hợp đồng mua bán hàng hoá giữa công ty viễn thông quân đội (Vietel) và công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong điều kiện của nền kinh tế mới, khi quyền tự do kinh doanh được xem như một nguyên tắc hiến định thìđiều chắc chắn rằng nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, tính độc lập và tự chịu trách nhiệm về tài sản sẽđược coi là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hợp đồng. Cũng chính nguyên tắc đó cùng với nguyên tắc tựđịnh đoạt của việc giải quyết tranh chấp đã chi phối toàn...

7 . (47272) Giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương- Indochina
Ngày đăng: 2015-01-30
Có thể nói, sự giao lưu kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới theo xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá đang đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển nền kinh tế thế giới. Các nước không chỉ bó hẹp hoạt động kinh tế của mình trong phạm vi quốc gia mà còn tham gia vào các hoạt động kinh tế toàn cầu hoặc khu vực để tận dụng mọi lợi thế so sánh. Hoà chung xu thế quốc...

8 . (38914) Hợp đồng mua bán hàng hóa
Ngày đăng: 2015-01-30
Biểu mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa .Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn...

9 . (26265) Hợp đồng mua bán hàng hoá
Ngày đăng: 2014-12-09
Điều 1: Nội dung công việc giao dịch:Điều 2: Giá cả:Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóa:Điều 4: Bao bì và ký mã hiệu:Điều 5: Phương thức giao nhận:Điều 6: Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa:Điều 7: Phương thức thanh toán:Điều 8: Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu cần)Điều 9: Trách...

10 . (18170) Hợp đồng mua bán hàng hóa
Ngày đăng: 2014-12-09
Hợp đồng mua bán hàng hóa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Số : [SO HD]/HĐMB - Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành. - Căn cứ vào đơn......

11 . (16215) Hợp đồng mua bán hàng hóa trong đàm phán
Ngày đăng: 2014-12-09
Hợp đồng được ký kết bằng văn bản hoặc bằng tài liệu giao dịch. Hợp đồng ký kết bằng văn bản tức là hai bên cùng ký hoặc một bên ký trước, bên khác ký sau nhưng cùng ký trên một văn bản. Hợp đồng ký kết bằng tài liệu giao dịch chỉ bao gồm những loại tài......

12 . (11568) Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
Ngày đăng: 2014-12-09
Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa  Theo hợp đồng đại lý xăng dầu mà hai bên đã ký kết tuy là không ghi cụ thể nhưng hai bên đã thỏa thuận miệng là Công ty TNHH xăng dầu 222 đồng cho Doanh nghiệp tư nhân Thái Mai được gối đầu 100.000.000 đồng, tức là hàng tháng khi mua hàng Doanh nghiệp tư nhân...

13 . (11005) BIỂU MẪU" HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ"
Ngày đăng: 2014-12-09
BIỂU MẪU" HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ" Mẫu hợp đồng dùng thỏa thuận trong việc mua bán hàng hóa...

14 . (9613) hợp đồng mua bán hàng hóa
Ngày đăng: 2014-12-09
Biểu mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa .Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng,......

15 . (9950) Hợp đồng mua bán hàng hóa
Ngày đăng: 2014-12-09
Hợp đồng mua bán hàng hóa sử dụng khi mua bán hàng hóa giữa 2 bên mua và bán ...