Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"tai lieu hoc danh dan guitar"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'lieu' found 13500 times in 10752 documents, 'hoc' found 26312 times in 16460 documents, 'danh' found 5328 times in 4325 documents, 'dan' found 12929 times in 9399 documents, 'guitar' found 689 times in 544 documents, )


1 . (40171) Tài liệu học đánh đàn guitar
Ngày đăng: 2015-01-30
Vì trình độ đàn guitar và căn bản lý thuyết âm nhạc của mọi người đều khác nhau, viết một bài chỉ dẫn tổng quát cho mọi trình độ là điều không dễ. Do đó tôi sẽ trình bày 1 khung hình (Framework) rồi từ đó tùy trình độ của mình mà các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm....