Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bai giang he thong thong tin ke toan"' ; Tìm thấy: 3 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'giang' found 3525 times in 3015 documents, 'he' found 11888 times in 8209 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'tin' found 8518 times in 5347 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, )


1 . (40247) BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Phân biệt được một số thuật ngữ như hệ thống, hệ thống thông tin, và hệ thống thông tin kế toán, biết được công nghệ thông tin ảnh hưởng thế nào đến hệ thống thông tin kế toán Hiểu được việc lập báo cáo tài chính sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại công nghệ thông tin. Nhận thức được việc ứng dụng công nghệ thông tin cho phép...

2 . (6190) Bài giảng HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Chương 2
Ngày đăng: 2014-12-09
bài giảng hệ thống thông tin kế toán là tài liệu cần thiết trong quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành kế toán...

3 . (6503) BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
Ngày đăng: 2014-12-09
Hệ thống thông tin kế toán là việc thu thập các dữ liệu và xử lý các thông tin cần thiết cho người sử dụng. Để hiểu rõ thuật ngữ này cần xem xét khái niệm này trên khái niệm về hệ thống, thông tin và kế toán....