Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bo suu tap nhung bai ca dao viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( 'bo' found 19388 times in 13467 documents, 'suu' found 319 times in 308 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'nhung' found 39747 times in 20602 documents, 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'ca' found 9979 times in 7230 documents, 'dao' found 5637 times in 3742 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (40249) Bộ sưu tập những bài ca dao Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Văn chương bình dân qua "Tục Ngữ và Ca Dao" xuất phát từ cõi lòng chân thật và bình dị của dân gian, qua nhận thức và cảm xúc của con tim rung động với ngoại cảnh. Văn chương bình dân qua ca dao luôn luôn phản ảnh được đức tính, ngôn ngữ cùng phong tục tập quán của địa phương hay thời điểm nào đó. Dường như Ca Dao là sản phẩm riêng chỉ thấy ở dân tộc Việt Nam. Do đó ta bảo tồn và tự...