Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"khoang cach giua hai duong thang cheo nhau va doan vuong goc chung"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'khoang' found 1565 times in 1251 documents, 'cach' found 5520 times in 4235 documents, 'giua' found 3786 times in 3121 documents, 'hai' found 6084 times in 4264 documents, 'duong' found 6670 times in 4885 documents, 'thang' found 3006 times in 2202 documents, 'cheo' found 58 times in 47 documents, 'nhau' found 3539 times in 2802 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'doan' found 3537 times in 2824 documents, 'vuong' found 379 times in 338 documents, 'goc' found 912 times in 787 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, )


1 . (67993) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau và đoạn vuông góc chung
Ngày đăng: 2015-01-30
KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀĐOẠN VUÔNG GÓC CHUNG Chủ Đề Hình Học Không Gian nói chung và “ Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau và đoạn vuông góc chung ” nói riêng , là một chủ đề tương đối khó với học sinh. Chúng tôi biên soạn tài liệu này nhằm giúp các em nhìn nhận vấn đề trên dễ dàng hơn và có hệ thống hơn....