Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phuong phap giai phuong trinh vo ty "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'vo' found 2646 times in 1851 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, )


1 . (69064) Phương Pháp Giải Phương Trình Vô Tỷ
Ngày đăng: 2015-01-30
Phương trình là một mảng kiến thức quan trọng trong chương trình Toán phổ thông. Giải phương trình là bài toán có nhiều dạng và giải rất linh hoạt, với nhiều học sinh kể cả học sinh khá giỏi nhiều khi còn lúng túng trước việc giải một phương trình, đặc biệt là phương trình vô tỷ.Trong những năm gần đây, phương trình vô tỷ thường xuyên xuất hiện ở câu II trong các đề thi tuyển sinh vào...