Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"tong quan ve nhien lieu sinh hoc"' ; Tìm thấy: 3 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'tong' found 6037 times in 5127 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'nhien' found 1413 times in 1185 documents, 'lieu' found 13500 times in 10752 documents, 'sinh' found 9650 times in 6603 documents, 'hoc' found 26312 times in 16460 documents, )


1 . (69111) Tổng quan về nhiên liệu sinh học
Ngày đăng: 2015-01-30
Báo cáo thuyết trình: Tổng quan về nhiên liệu sinh họcHiêṇ nay dầu mỏ và khí đốt hiện chiếm khoảng 60-80% nguồn năng lượng thế giới. Vơí tốc độ tiêu thụ như hiện nay nguồn năng lượng này sẽ cạn kiệt trong vòng 40 - 50 năm nữa. Những diễn biến phức tạp của giá xăng,dầu thô,bất ổn chiń h trị giữa...

2 . (69053) Tổng quan về nhiên liệu sinh học
Ngày đăng: 2015-01-30
Báo cáo thuyết trình: Tổng quan về nhiên liệu sinh họcHiêṇ nay dầu mỏ và khí đốt hiện chiếm khoảng 60-80% nguồn năng lượng thế giới. Vơí tốc độ tiêu thụ như hiện nay nguồn năng lượng này sẽ cạn kiệt trong vòng 40 - 50 năm nữa. Những diễn biến phức tạp của giá xăng,dầu thô,bất ổn chiń h trị giữa...

3 . (26064) Tổng quan về nhiên liệu sinh học
Ngày đăng: 2014-12-09
    Nhu cầu năng lượng của loài người đã hiện diện cách nay hàng trăm ngàn năm, khi con người biết dùng lửa trong hoạt động hàng ngày để nướng thịt, đuổi thú dữ, đốt rừng làm rẫy. Kể từ đó, nguồn năng lượng từ vật rắn như gỗ cây ngày càng trở nên quan trọng,...    ...