Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phuong phap tang chieu cao den 40 tuoi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'tang' found 7244 times in 4965 documents, 'chieu' found 1502 times in 1100 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'den' found 13223 times in 9687 documents, '40' found 363 times in 327 documents, 'tuoi' found 1531 times in 1202 documents, )


1 . (40754) Phương pháp tăng chiều cao đến 40 tuổi
Ngày đăng: 2015-01-30
Trước đây ai cũng tưởng lầm khi đến tuổi trưởng thành (18-21 tuổi), chiều cao không còn tăng trưởng nữa. Nhưng đó là thành kiến sai lầm. Gần đây các khoa học gia và các bác si trong ngành y khoa orthopedic đã chứng minh rằng chiều cao có thể làm tăng lên từ 1-3 inches sau khi trưởng thành cho đến 45 tuổi hoặc hơn, nếu biết cách tập theo đúng phương pháp. Phương pháp làm tăng chiều...