Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giao trinh nguyen ly cat va dung cu cat"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.007 ( 'giao' found 9856 times in 7383 documents, 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'nguyen' found 5506 times in 3790 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'cu' found 7770 times in 5503 documents, 'cat' found 811 times in 611 documents, )


1 . (41923) Giáo trình Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt
Ngày đăng: 2015-01-30
Môn học Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt là một môn học cơ sở trong ngành cơ khí có rất nhiều lý thuyết nhưng có tính ứng dụng thực tiễn rất cao. Giáo trình bao gồm các nội dung: Vật liệu làm dao; Khái niệm về tiện và dao tiện; Quá trình cắt gọt kim loại; Lực cắt khi tiện; Nhiệt cắt và sự mòn dao; Tốc độ cắt cho phép - lựa chọn thông số cắt; Bào và sọc; Khoan - khoét -doa; Phay; Chuốt; Mài....

2 . (9012) Giáo trình Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt
Ngày đăng: 2014-12-09
  Môn học Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt là một môn học cơ sở trong ngành cơ khí có rất nhiều lý thuyết nhưng có tính ứng dụng thực tiễn rất cao. Giáo trình bao gồm các nội dung: Vật liệu làm dao; Khái niệm về tiện và dao tiện; Quá trình cắt gọt kim loại; Lực cắt khi...      ...