Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giao trinh xac suat thong ke"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( 'giao' found 9856 times in 7383 documents, 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'xac' found 2474 times in 1864 documents, 'suat' found 1766 times in 1315 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, )


1 . (42128) Giáo Trình Xác Suất Thống Kê
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và các bộ môn khoa học thực nghiệm như vật lý, hóa học, sinh vật học, nông, lâm. ngư nghiệp, tâm lý, xã hội học v.v... người ta xử lý các kết quả thực nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học hoặc biểu diễn các quy luật ngẫu nhiên bằng mô hình toán học. Do tình hình phát triển khoa học và kỹ thuật và kinh tế của nước ta đã đặt ra cho các trường...

2 . (29203) Giáo trình xác suất thống kê
Ngày đăng: 2014-12-09
Giáo trình xác suất thống kê ...