Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bai thu hoach han nom de tai thu binh giang bai tho duong nao do ma ban da hoc"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'hoach' found 4120 times in 3099 documents, 'han' found 4470 times in 3424 documents, 'nom' found 42 times in 40 documents, 'de' found 52805 times in 28596 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'thu' found 20100 times in 13070 documents, 'binh' found 1657 times in 1343 documents, 'giang' found 3525 times in 3015 documents, 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'tho' found 2951 times in 1963 documents, 'duong' found 6670 times in 4885 documents, 'nao' found 3265 times in 2529 documents, 'do' found 29862 times in 16370 documents, 'ma' found 6777 times in 4971 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'da' found 15870 times in 8583 documents, 'hoc' found 26312 times in 16460 documents, )


1 . (42280) Bài thu hoạch (Hán Nôm) đề tài: Thử bình giảng bài thơ Đường nào đó mà bạn đã học
Ngày đăng: 2015-01-30
Thiên tử thi Vương Xương Linh là thiếu bá thơ đường cũng như những tác giả lớn thời Thịnh Đường, thi nhân có vô số tác phẩm hay nhưng bài thơ Khuê Oán là một bài khá nổi tiếng, một trong những bài thơ thuộc chủ đề biên tái, miêu tả tâm trạng, tình cảm của người thiếu phụ mang nỗi sầu khi chồng đang tham gia chinh chiến. Ta có thể xem tác phẩm dưới đây: Khuê oán(Kh) Nỗi oán trong phòng...