Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"nghiep vu trong cong tac giam dinh bhyt"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'vu' found 9493 times in 6649 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'giam' found 2591 times in 1994 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'bhyt' found 66 times in 39 documents, )


1 . (42317) Nghiệp vụ trong công tác giám định BHYT
Ngày đăng: 2015-01-30
Giám định chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT là một nghiệp vụ kinh tế nhằm hai mục đích, một là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT không may bị ốm đau được KCB an toàn hợp lý, mặt khác góp phần quan trọng bảo đảm cân đối thu chi quỹ KCB của BHYT. Nghiệp vụ giám định BHYT luôn phải xử lý thường xuyên một khối lượng lớn thông tin để giải đáp nhiều vấn đề trong quản...