Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"nguyen ly lam viec cua may bien ap"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'nguyen' found 5506 times in 3790 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'lam' found 9111 times in 6311 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'bien' found 8813 times in 6656 documents, 'ap' found 1761 times in 1294 documents, )


1 . (42723) Nguyên lý làm việc của máy biến áp
Ngày đăng: 2015-01-30
Sơ đồ nguyên lý máy biến áp một pha Ta xét sơ đồ nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha hai dây quấn: Dây quấn 1 có w1 vòng dây Dây quấn 2 có w2 vòng dây Được quấn trên lỏi thép 3 Khi đặt một điện áp xoay chiều u1 vào dây quấn 1 sẽ có dòng điện i1 trong dây quấn 1, dòng điện i1 sinh ra sức từ động F=i1.w1 sức từ động này sinh ra từ thômg φ móc vòng cả hai dây quấn 1và 2. Theo định...