Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giao trinh ky nang giao tiep"' ; Tìm thấy: 5 kết quả; Thời gian tìm: 0.007 ( 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'ky' found 13546 times in 10262 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'giao' found 9856 times in 7383 documents, 'tiep' found 6207 times in 4872 documents, )


1 . (80782) Tài Liệu giáo trình kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ
Ngày đăng: 2015-01-30
Giáo trình Kỹ năng giao tiếp cung cấp sinh viên những kiến thức cơ bản sau đây: - Khái niệm, tầm quan trọng, vai trò của giao tiếp. - Các phương tiện giao tiếp. - Các kỹ năng giao tiếp cơ bản. - Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong bối cảnh khác nhau....


3 . (52003) Giáo trình kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
Ngày đăng: 2015-01-30
Giáo trình kỹ năng giao tiếp và thuyết trình...

4 . (43362) Giáo trình kỹ năng giao tiếp
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong môi trường kinh tế xã hội phát triển đầy cạnh tranh như ngày nay, chuyên môn giỏi, hết mình với công việc chưa đủ để mang lại cho bạn một vị trí xứng đáng. Mỗi người cần phải nỗ lực làm việc, học hỏi thật nhiều trên con đường xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Nhưng cho dù có chất cả núi kiến thức trong bụng, đổ hàng tấn công sức cho công việc mà không có sự trao đổi thông...

5 . (29769) Giáo trình kỹ năng giao tiếp
Ngày đăng: 2014-12-09
Bộ giáo trình kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm trong quá trình chuẩn bịi đi làm việc....