Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"nghiep vu le tan khach san"' ; Tìm thấy: 4 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'vu' found 9493 times in 6649 documents, 'le' found 3117 times in 2524 documents, 'tan' found 2486 times in 1983 documents, 'khach' found 3836 times in 2457 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, )2 . (43501) Nghiệp vụ lễ tân khách sạn
Ngày đăng: 2015-01-30
Nội dung chính của báo cáo thực tập chuyên môn bố cục bài viết được chia làm 3 chương: Chương I: Lịch sử hình thành và phát triển của Khách sạn Hoa Trà Chương II: Nội dung nghiệp vụ lễ tân tại khách sạn Chương III: Một số nhận xét và đánh giá hoạt động kinh doanh của khách sạn Hoa Trà...

3 . (43502) Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh
Ngày đăng: 2015-01-30
báo cáo được bố trí như sau: Phần I: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty du lịch khách sạn Mường Thanh Phần II: Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn và bộ phận lễ tân. Phần III: Nhận xét đánh giá hoạt động kinh doanh của khách sạn....

4 . (1705) Phỏng vấn nghiệp vụ lễ tân khách sạn
Ngày đăng: 2014-12-09
Hệ thống bài thi tuyển dụng - Bản phỏng vấn vị trí lễ tân khách sạn...