Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ky thuat nuoi ca ro phi don tinh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( 'ky' found 13546 times in 10262 documents, 'thuat' found 7606 times in 5935 documents, 'nuoi' found 861 times in 678 documents, 'ca' found 9979 times in 7230 documents, 'ro' found 3305 times in 2486 documents, 'phi' found 4670 times in 2725 documents, 'don' found 8225 times in 5647 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, )


1 . (43722) KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH
Ngày đăng: 2015-01-30
Chúng sử dụng được hầu hết các loại thức ăn tự nhiên, các mùn bã hữu cơ, các Ditrit trong môi trường ao nuôi. Do đó nếu được nuôi trong ao, cá rô phí vừa có tác dụng tiêu diệt các loại động vật nhỏ mang mần bệnh vừa có tác dụng làm sạch môi trường và cho sản phẩm có giá trị ....