Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"chuong 6 he tieu hoa cua ca"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'chuong' found 11924 times in 8347 documents, '6' found 2744 times in 2284 documents, 'he' found 11888 times in 8209 documents, 'tieu' found 7799 times in 5175 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'ca' found 9979 times in 7230 documents, )


1 . (43799) Chương 6 Hệ tiêu hóa của cá
Ngày đăng: 2015-01-30
Miệng trên: chiều dài xương hàm trên nhỏ hơn chiều dài xương hàm dưới. Cá có dạng miệng này thường bắt mồi ở tầng mặt như cá mè trắng, cá mè hoa, cá thiểu, cá trích...