Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"kham chan thuong so nao"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( 'kham' found 189 times in 171 documents, 'chan' found 2336 times in 1849 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'nao' found 3265 times in 2529 documents, )


1 . (44513) KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
Ngày đăng: 2015-01-30
Hành não: rối loạn nhịp thở, nuốt, huyết áp và nhịp tim. Cầu não: cầu nối giữa não và thân não. Não giữa:điều chỉnh thị giác và thính giác....