Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"dai cuong ve thuoc va mon bao che hoc"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'dai' found 14922 times in 11134 documents, 'cuong' found 2124 times in 1892 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'thuoc' found 4888 times in 3728 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'mon' found 4103 times in 3733 documents, 'bao' found 16287 times in 11681 documents, 'che' found 8268 times in 5783 documents, 'hoc' found 26312 times in 16460 documents, )


1 . (44607) Đại cương về thuốc và môn bào chế học
Ngày đăng: 2015-01-30
Thuốc là sản phẩm đặc biệt vì có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Dược phẩm (thuốc) là những sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, khoáng vật, hóa học hay sinh tổng hợp được bào chế thành những dạng thích hợp (viên, dung dịch, mỡ, siro...) để sử dụng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi, làm giảm triệu chứng bệnh......