Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich hoat dong san xuat kinh doanh tai cong ty det may ha noi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'det' found 669 times in 433 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (44954) Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Dệt may Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Công ty dệt nay Hà nội hiện nay là một trong những số ít các công ty thuộc ngành dệt may Việt Nam được đầu tư xây dựng, đi vào sản xuất đầu những năm 80 với quy mô sản xuất lớn, tiên tiến, năng lực máy móc thiết bị cao và trang bị hiện đại, đồng bộ rất lớn hơn rất nhiều so với các công ty trong ngành do sự hiệu qủa cao trong sản xuất kinh doanh, cùng với các mối quan hệ rộng khắp...