Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoat dong san xuat kinh doanh cua cong ty xay dung so 9"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.012 ( 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, '9' found 1711 times in 1429 documents, )


1 . (45030) Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng số 9
Ngày đăng: 2015-01-30
Với bề dày truyền thống và kinh nghiệm của Công ty qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, sự cố gắng nỗ lực trong các mặt công tác, sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đoàn thể Công ty, sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty, sự tạo điều kiện giúp đỡ của Tổng Công ty, Bộ xây dựng và các ban ngành đoàn thể, chắc chắn Công...