Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoat dong san xuat kinh doanh cua cong ty tnhh viet anh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.011 ( 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'anh' found 16645 times in 9801 documents, )


1 . (45034) Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Việt Anh
Ngày đăng: 2015-01-30
Nước ta đang từng bước CNH_HĐH với những bước đi vững chắc và đầy triển vọng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Việc chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hết mình song cũng chứa đựng không ít khó khăn buộc các doanh nghiệp phải tự tìm cách vượt qua, tự khẳng định mình, nâng cao khả năng cạnh tranh...