Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bo may ke toan cua cong ty tnhh thai vinh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( 'bo' found 19388 times in 13467 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'thai' found 3074 times in 1997 documents, 'vinh' found 645 times in 460 documents, )


1 . (45058) Bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thái Vinh
Ngày đăng: 2015-01-30
Nền kinh tế Việt Nam, sau 40 năm chịu ảnh hưởng của cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp nay đã và đang dần thích nghi với cơ chế kinh tế mới - cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, công tác tiêu thụ có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vì rằng, chỉ khi tiêu thụ được hàng hoá thì các hoạt động khác...