Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"nhung giai phap mo rong thi truong tieu thu san pham cua cong ty co phan sua viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.014 ( 'nhung' found 39747 times in 20602 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'mo' found 7502 times in 5478 documents, 'rong' found 2882 times in 2382 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'tieu' found 7799 times in 5175 documents, 'thu' found 20100 times in 13070 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'sua' found 1680 times in 1298 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (45191) Những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sữa Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Từ năm 2003, nền kinh tế nước ta đã bước vào hội nhập trong sự biến đổi đa dạng của nền kinh tế toàn cầu với các diễn biến phức tạp của thị trường như tình hình cung cầu không ổn định, cạnh tranh khốc liệt và sự ảnh hưởng từ chiến tranh Trung Đông. Nước ta bước đầu thực hiện hiệp định AFTA, CEPT tiến tới việc xóa bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế thương mại đồng thời...